Pare Andreu de Palma


Biografia

El Pare Andreu de Palma (Manuel de Lete i Triay) va néixer a Palma de Mallorca el 10 d'octubre de 1889 i va morir al Convent de Sarrià el 9 de juny de 1963. Va ser un religiós i escriptor caputxí. Va estudiar batxillerat als Agustins de Palma, enginyeria de “Montes” a la Universitat Agustina de l'Escorial i Dret civil a la Universitat de Barcelona. Després va ingressar a l’Ordre dels Germans Menors Caputxins, on va rebre l’ordenació sacerdotal. Va ser redactor de la revista Estudios Franciscanos / Financieros i va fundar l’Associació de Pessebristes de Tarragona. Com a investigador, es va especialitzar en la història eclesiàstica dels països de parla catalana i en especial en la figura de Ramon Llull i el lul·lisme; per això el 1935 Francesc Sureda i Blanes el nomenà membre fundador de la Maioricensis Schola Lullistica, de la que en va ser magíster el 1951. Signà el Manifest de solidaritat dels intel·lectuals mallorquins amb Catalunya el 1936, tot i que en esclatar la Guerra Civil, es refredà el seu catalanisme, esporuguit per la repressió dels revoltats contra els firmants de l’esmentat manifest. El 21 de desembre de l’any 2009 es va presentar la reedició del llibre Prat de Llobregat (ensayo histórico), que va ser el primer monogràfic d’història del Prat. L’Ajuntament ha fet una edició facsímil dins de la col·lecció de textos locals, núm. 9, on els historiadors i arxivers Joan i Josep Fernández Trabal han afegit una introducció que explica el context de l’autor i de l’obra en el moment de la seva creació.


Obra publicada:

Manual del pessebrista. Barcelona: Editorial Franciscana, 1927.

La venerable Congregación de Siervos de María Santísima de los Dolores de la Ciudad de Tarragona. Tarragona: Suc. de Torres & Virgili, 1928.

Iconografia caputxina de Catalunya i Mallorca. Barcelona: Sarria Convent de Santa Anna, 1929.

Les Dues ovelles pastorets nous de Nadal i Reis: introducció, quatre actes i dotze cuadres. Tarragona: José Pijoan, 1931.

Els sistemes jurídics i les idees jurídiques de Ramon Llull. Mallorca: Imp. Mn. Alcover, 1936.

Mallorca en guerra contra el marxismo. Palma de Mallorca: Antonio Sabater Mut, 1936. Història.
Els Sistemes jurídics i les idees jurídiques de Ramon Llull. Palma de Mallorca: Moll, 1936.

Historia de la Villa de San Feliu de Codines. Barcelona: Editorial Bayer Hnos. y C, 1946.

Las calles antiguas de Tarragona (siglos XIII-XIX). Tarragona: Exma. Diputació Provincial, 1956-1958. Història.

Prat de Llobregat (ensayo histórico). Prat de Llobregat: Imp. Pulcra.-Barcelona, 1958.

Algunos años de labor cultural (1905-1960). 1960.

El Cas de P. Joan de Ribas dintre de la bibliografia lul·liana. Estudios lulianos Año 11, 1967.

Prat de Llobregat (ensayo histórico). El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, Col·lecció de textos locals 9, 2009.


Referències:

Referències de Josep Massot i Muntaner historiador benedictí.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pare_Andreu_de_Palma

Biblioteca de Catalunya.