Fernando Bermudo

Biografia:

Va néixer a la Puebla de Cazalla (Sevilla) el 4 d'octubre de 1930. Actualment (2010) resideix al Prat de Llobregat. El llibre recull poemes en llengua castellana, sovint de temàtica andalusa, tot i que empra el català com a llengua vehicular.


Obra publicada:

Recuerdos de un poeta. Edició pròpia molt limitada.