Ramon Arcarons i Simón


Biografia:

1957-2010. Va néixer a Olesa de Montserrat l’any 1957 i va venir a viure al Prat de Llobregat. Era professor del Departament de Dret Privat de la Universitat Rovira Virgili, professor de Dret Turístic i Política Turística de la EUHT CETT-UB i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Va ser Tercer Tinent d’ Alcalde de l’Àrea Governació i Règim Interior de l’Ajuntament del Prat en les legislatures (1983-1997), cap de Redacció de la revista Delta (1980-1982) i corresponsal de premsa de l’agència Europa Press a Barcelona (1980-1982). Els seus camps d’investigació eren principalment, consum i turisme, Unió Europea i turisme; i legislació i organització del turisme nacional i internacional.


Obra publicada:

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa hostelera. Madrid: Síntesis, Col·lecció Ciclos formativos, 1995. Empreses turístiques.

Diccionario de turismo. Autors: Jordi Montaner Montejano, Jorge Antich Corgos i Ramón Arcarons Simón. Madrid: Síntesis, 1998. Turisme.

Manual de derecho mercantil aplicado a las enseñanzas turísticas. Autors: Ramon Arcarons Simón, Óscar Casanovas Ibáñez, Fernando Serracant Cardana, Madrid: Síntesis, Col·lecció Gestión Turística 10, 1999. Dret civil.

Manual de Derecho administrativo turístico. Madrid: Síntesis, Col·lecció Gestión Turística 17, 1999. Turisme.

Derecho civil aplicado a las enseñanzas turísticas. Autors: Ramon Arcarons Simón, Óscar Casanovas Ibáñez i Fernando Serracant Cardana. Madrid: síntesis, 2000. Dret civil.

Manual de derecho laboral turístico. Autors Ramon Arcarons Simón, Óscar Casanovas Ibáñez i Adrià Jiménez Martínez. Madrid: Síntesis, Col·lecció Gestión Turística 52, 2007. Turisme.

Guía práctica para viajar: derechos y obligaciones del turista. Madrid: Síntesis, Col·lecció Gestión Turística 56, 2008. Turisme.Referències:

Universitat Rovira Virgili. http://www.mbl-urv.com/web/images/pdf/cv%20ramon%20arcarons.pdf

Universitat Rovira Virgili http://www.fcj.urv.net/departaments/
dretprivat/Paginas/Profes/Internacional%20Privado/SraArcarons.htm

Agència de l’ISBN. Base de dades de llibres editats a Espanya.