Margarida Gómez Inglada


Biografia:

Historiadora pratenca directora de l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat i doctora en història contemporània per la Universitat de Barcelona.Obra publicada:

Els Anys després: el Prat des de 1939 a 1950: la postguerra. Autors: Irma Fabró Yagüe i Margarida Gómez Inglada. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat, Regidoria de Cultura, 1989.

Terra i propietat: la transformació del camp pratenc al s. XIX. Autors: Irma Fabró Yagüe, Margarida Gómez i Antoni Rodés. El Prat de Llobregat: La Impremta, 1989.

La Formació d'una ciutat El Prat de Llobregat. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, 1990.

Mujeres y postguerra en el Prat de Llobregat las transformaciones de una sociedad agraria. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1991.

El Cinema amateur al Prat. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, 1994.

Josep Monés i Amat: 50 anys d'imatges del Prat 1900-1950. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, Regidoria de Cultura, 1995.

Manual de condicions mínimes per a la instal·lació del servei d'arxiu municipal. Autors: Joan Comasolivas Font, Margarida Gómez Inglada i Judit Tapiolas Badiella. Barcelona: Servei de Cultura de la Diputació de Barcelona, 1995.

La Seda de Barcelona: els primers anys 1925-1960. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, Regidoria de Cultura i La Seda de Barcelona, 2000.

El Servei d'arxiu municipal: organització i equipaments. Autors: Teresa Cardellach Giménez, Joan Comasòlivas Font, Margarida Gómez Inglada. Barcelona: Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, 2001.

60 anys de ciclisme al Prat 1932-1992. El Prat de Llobregat: Agrupació Ciclista El Prat, 2001.

Associacionisme cultural al Prat de Llobregat (1939-1960). 2001.

El Prat de Llobregat, memòries de fang i de llum. Barcelona: Lunwerg, 2001.

El Prat pagès, converses amb Jaume Colominas, Josep Comas, Josep M. Vilà i Màrius Vilà. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, Col·lecció textos locals 5, 2005.

Associacionisme i cultura en una societat en transformació El Prat de Llobregat 1910-1960. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, Col·lecció textos locals 8, 2007.

Cops amagats. Diversos autors: Antoni Boscadas, Alberto Chamorro, Carles Estrada, Rosa Fuixart Gubianas, Antonio García Vega, Juan Giraldo González, Marga Gómez Inglada, Fran Guerrero, Francisco Lorenzo, Jordi Macarulla, Eduardo Olivares Carreño, Ana Palma, Fanny Pascual Sedano, Toni Pitarch, Elena Torrent Busquests i Pere Ventura. El Prat de Llobregat: Bubok, 2012.


Referències:

Blog pactar con el gato. http://pactarconelgato.blogspot.com/2008/06/pactogaters-marga-gmez-inglada-i.html

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Agència de l’ISBN. Bases de dades de llibres editats a Espanya.


Revista El Prat núm. 168 d’abril de 2012

http://www.centric.elprat.cat/rss_detall/_H4QS29qxa73iC08S7D4Zt8_7UfcUYFnAyTIeTiCJyDB5pPrIUtwIeTO5gXvHHDfsmsgTRds_5cRd3hY0vprBFg

http://jordimacarulla.blogspot.com.es/2012/03/cops-amagats.html