Daniel Jorge Prat


Biografia:

Va ser director del diari Prat abans de l’any 1968, però sense poder precisar la data exacta, ja que abans d’aquesta data el diari no publicava el nom dels seus directors. Dins de l’activitat cultural, i durant el període comprès entre els anys 1957 i 1962 va ser el promotor d’un espai per a trobades culturals anomenat La Masia, que s’ubicava a les golfes de la Torre Muntades. A la Masia s’hi reunien joves amb inquietuds intel·lectuals de caire més aviat conservador per debatre i tractar temes relacionats amb els mitjans de comunicació, el teatre i la divulgació científica. En l’àmbit polític va ser Cap local de la Falange.


Obra publicada:

Cataluña y su “praxis” social 1808-1868. El Prat de Llobregat: Amics d’El Prat, impremta comercial Prat, 1975.

Garba d’espigues d’un Prat nostàlgic. El Prat de Llobregat: Delta del Llobregat, 1989.Referències:

Margarida Gómez Inglada, Associacionisme i Cultura en una Societat en Transformació. http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0807106-120456//MGI_TESI.pdf

Revista Delta Llobregat número 204 d’octubre de 1996.

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.